Php ile proje geliştirirken hataları yakalamak ve düzeltmek kimi zaman bir hayli zahmetli olabiliyor. Bazı durumlarda kodu adım adım takip ederek her işlemin sonucunu görmek istiyoruz. Bunun için de var_dump() ve print_r() fonksiyonlarını kullanarak büyük vakit kayıpları yaşıyoruz. Bu noktada Xdebug, php için oldukça güçlü bir debugger alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Java, C#, vb compile edilen dillerdeki gibi breakpointler koyarak kodunuzu adım adım takip edebiliyor ve neler olduğunu görebiliyorsunuz.

Ben de bu konuda bir yazı dizisi yayınlamaya karar verdim. Sırasıyla, php üzerine Xdebug kurulumu, local projelerde phpStorm - Xdebug entegrasyonu ve remote projelerde phpStorm - Xdebug entegrasyonu konuları ile ilgili bilgilerimi sizinle paylaşacağım.

Yazı dizimin bu ilk bölümü, php üzerine Xdebug kurulumunu içermektedir. Aşağıda anlatılan tüm işlemler Ubuntu işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Xdebug Kurulumu

Xdebug kurulumu için terminali açıp aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz;

# Ubuntu 16.04, php 7.0
sudo apt-get install php-xdebug

# Ubuntu 14.04, php 5.6 
sudo apt-get install php5-xdebug


Kurulum tamamlandıktan sonra, php ile ilgili yapılandırlamaları ayarlamak için php.ini dosyasında birkaç düzenleme yapmamız gerekiyor.

Php 5.6 için /etc/php5/apache2/php.ini, php 7.x için /etc/php/7.x/apache2/php.ini dosyasını açıyoruz;

# php 5.6
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

# php 7.x (x değerini kendi versiyonunuza göre girin)
sudo nano /etc/php/7.x/php.ini


Dosyanın en altına aşağıdaki kodları ekleyip kaydediyoruz;

[Xdebug]
zend_extension="/usr/lib/php/20151012/xdebug.so"
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_port = 9000
xdebug.idekey = PHPSTORM
xdebug.max_nesting_level = 512
xdebug.file_link_format = phpstorm://open?%f:%l


Buradaki xdebug.so dosyasının konumunun doğru olduğundan emin olun. Kendi sisteminizde bu dosyanın konumunu öğrenmek için terminalde locate xdebug.so komutunu çalıştırabiliriniz.

php.ini dosyasında gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra apache servisini restart etmemiz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz;

sudo service apache2 restart


Kurulumun başarılı olup olmadığını öğrenmek için terminalde php -v komutunu çalıştırıyoruz. Eğer başarılı olmuşsa aşağıdaki gibi bir çıktı almamız gerekiyor;

PHP 7.0.18-0ubuntu0.17.04.1 (cli) (built: Apr 26 2017 23:59:48) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.18-0ubuntu0.17.04.1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
    with Xdebug v2.5.0, Copyright (c) 2002-2016, by Derick Rethans

Yukarıdaki çıktıda Xdebug ile ilgili satıra dikkat edin.


Kurulumunu bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu sayede phpStorm IDE üzerinde breakpointler oluştururak kodumuzu debug edebiliyor olacağız.

Bir sonraki yazıda phpStorm IDE ile local projelerde Xdebug kullanımını anlatacağım.