Geçtiğimiz hafta yayınladığım Titan Mini MVC Framework üzerinde ufak tefek bazı iyileştirmeler yaptım. Bu işlem sonucunda bazı ayar ve sistem dosyalarında küçük değişiklikler oldu. Eğer uygulama geliştirirken bu dosyalara dokunmadıysanız, aşağıda belirttiğim değişiklik listesindeki dosyaları mevcut olanlarla değiştirebilirsiniz. Uygulamanıza ait Controller, model ve view dosyalarında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Güncelleme sonucunda css, js ve imaj dosyalarını sayfaya dahil etmede yaşanan sorun, "BASE_DIR" sabiti yardımıyla giderildi. Config dosyaları işlevlerine göre ayrıldı.

https://github.com/tkaratug/titan-mvc/commit/ce6287227cbf6b2283833c9487b1eeb8cb937e72


v1.0.1 Değişiklikler;

- '/config' dizini içerisinde 'autoload.php' ve 'db.php' adında iki yeni dosya oluşturuldu.
- '/config/config.php' dosyasında yer alan helper ve plugin autoload dizileri '/config/autoload.php' dosyasına, database dizileri '/config/db.php' dosyasına taşındı.
- '/app/core/App.php' dosyasında bulunan construct methodu güncellendi. Controller, method ve parametre seçin methodları eklendi.
- '/app/core/Controller.php' dosyasında, otomatik yüklenecek helper ve pluginler için autoload config dosyası kullanıldı.
- '/app/core/Model.php' dosyasında, database bağlantı ayarları için db config dosyası kullanıldı.
- 'index.php' dosyasnıa 'BASE_DIR' sabiti eklendi. Config dosyasını include eden kod kaldırıldı.

Eklenen Dosyalar;
- /app/config/autoload.php
- /app/config/db.php

Değişiklik Yapılan Dosyalar;
- /app/config/config.php
- /app/core/App.php
- /app/core/Controller.php
- /app/core/Model.php
- /index.php