Son güncellemeden kısa bir süre sonra, Titan Framework yapısında bir değişiklik yaptım. Uygulama geliştirme alanı ile sistem dosyalarının bulunduğu dizini birbirinden ayırdım. Böylece 'app/core' dizini ve içerisindeki dosyalar ile helper ve plugin dosyaları, '/system' dizini içerisine taşındı. 

https://github.com/tkaratug/titan-mvc

Bu değişikliklere ek olarak;

- Benchmark ve User Agent helperları eklendi. Yakın zamanda yayınlayacağım dökümantasyon ve videolarda kullanımlarını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.

- Composer desteği eklendi. 

$ composer require tkaratug/titan-mvc


Ders videolarını çekmeden önce bu yapısal değişikliği yapma gereği duydum. Önceki sürümleri kullanarak başladığınız çalışmalar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Aşağıdaki adımları uygulayarak rahatlıkla yeni sürüme geçiş yapabilirsiniz;

- '/app' dizininde yer alan 'core' dizinini, içerisindeki dosyalar ile birlikte siliniz.
- '/app' dizininde yer alan 'helpers' ve 'plugins' dizinlerini, içerisindeki dosyalar ile birlikte siliniz.
- Yeni sürümde bulunan 'system' dizinini, ana dizine (root) kopyalayınız.
- Ana dizinde (root) bulunan 'index.php' dosyasında aşağıdaki kodu bulunuz;

define('ROOT_DIR', realpath(dirname(__FILE__)) .'/');

Bu kodun hemen altına aşağıdaki kodu ekleyiniz;

define('SYSTEM_DIR', ROOT_DIR .'system/');


- Yine 'index.php' de bulunan aşağıdaki kodu bulunuz;

require_once APP_DIR . 'core/' . $class_name . '.php';

Aşağıdaki kod ile değiştiriniz;

require_once SYSTEM_DIR . 'core/' . $class_name . '.php';