Titan Framework için hata düzeltmeleri ve yenilikler içeren v1.1.4 sürümünü yayınladım. Bu güncelleme ile sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda tespit edilen bazı bugları giderdim ve 2 yeni plugin ekledim. Bir süredir üzerinde çalıştığım authentication plugini ise bir sonraki sürüme kaldı. v1.1.5 ile birlikte Titan'ın versiyon 1.x serisine noktayı koyuyorum. Sadece sizlerden gelecek bugları gideren güncellemeler yayınlayacağım ve bundan sonraki vaktimi de bir süre önce çalışmalarına başladığım Titan 2 'ye ayıracağım.

Bu sürümde; 

-Database plugininde karşılaşılan where koşulundan kaynaklanan hata giderildi,

- redirect() methodunda istenen süre sonunda yönlendirme yapmama hatası giderildi,

- view() methodunda bulunan bir parametre hatası giderildi, 

- Database bağlantı ayarlarını içeren db.php dosyası, development ortam için /app/config/development dizini içerisine de kopyalandı,

- Database pluginine, PDO nesnesine ait methodlara erişim için pdo() methodu eklendi,

- Validation pluginine, istenen form elemanlarını eşleştirip kontrol etmek için matches() methodu eklendi.


Bu değişikliklere ek olarak, curl ile yapılacak http isteklerini yönetmeyi kolaylaştıran curl plugini ve basit bir dosya upload sistemi olan upload plugini, frameworke dahil edildi.

- Yapılan değişiklikler ile ilgili ayrıntılı bilgiye Sürüm Notları sayfasından,

- Bir önceki sürüm olan v1.1.3'ten v1.1.4'e yükseltmek için yapılması gereken işlemlere Güncelleme Rehberi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Düzeltmeler ve yeni özelliklerin kullanımı ile ilgili güncellenen Kılavuz sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.